kullanıcı girişi

kullanıcı adı veya e-mail

Şifre

üye olcam | şifremi unuttum

giriş
Yeni > Eski
Eski > Yeni
A'dan Z'ye
Z'den A'ya
Başlangıç
Bitiş
Tanımlarda arat
Entrylerde arat
İyisinden
gündemler (200)
sayfa >>

  tecavuz

  1.
  bir başka kişiyi zorlayarak cinsel ilişkide bulunma suçu.
  3.
  kaçınılmazsa zevk alınması icabet edendir.
  4.
  "kaçınılmazsa zevk almaya bak." gibi bir yaklaşımı olan zina türü.

  (dogrusunu yanlısını tartısmıyoruz.)
  5.
  müebbet hapis cezası bile az.
  6.
  şerefsizliktir suç aletinin kesilip ağzına verilmesi gerekir.
  7.
  (bkz: haneye tecavüz)
  8.
  türk ceza kanunda 102 madde belirtilen suctur.
  madde 102. - (1) cinsel davranışlarla bir kimsenin vücut dokunulmazlığını ihlâl eden kişi, mağdurun şikâyeti üzerine, iki yıldan yedi yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

  (2) fiilin vücuda organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle işlenmesi durumunda, yedi yıldan oniki yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. bu fiilin eşe karşı işlenmesi hâlinde, soruşturma ve kovuşturmanın yapılması mağdurun şikâyetine bağlıdır.

  (3) suçun;

  a) beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı,

  b) kamu görevinin veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle,

  c) üçüncü derece dahil kan veya kayın hısımlığı ilişkisi içinde bulunan bir kişiye karşı,

  d) silâhla veya birden fazla kişi tarafından birlikte,

  işlenmesi hâlinde, yukarıdaki fıkralara göre verilen cezalar yarı oranında artırılır.

  (4) suçun işlenmesi sırasında mağdurun direncinin kırılmasını sağlayacak ölçünün ötesinde cebir kullanılması durumunda kişi ayrıca kasten yaralama suçundan dolayı cezalandırılır.

  (5) suçun sonucunda mağdurun beden veya ruh sağlığının bozulması hâlinde, on yıldan az olmamak üzere hapis cezasına hükmolunur.

  (6) suç sonucu mağdurun bitkisel hayata girmesi veya ölümü hâlinde, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmolunur.
  9.
  polyanna bakıç açısına göre, kaçınılmaz bir hal almışsa zevk almak gerekmektedir.